Föreningar i Sillerud

Silleruds Framtidsgrupp är en paraplyorganisation för föreningarna i Sillerud. Silleruds Framtidsgrupp är en ideell förening som verkar för Silleruds utveckling och fortlevnad. Allt från ökad service och bättre möjligheter till en kreativ miljö för ungdomen. Föreningen arbetar också för att främja föreningslivet, näringslivet och besöksnäringen.

SellNet Ekonomisk Förening arbetar för att vi som bor i Sillerud skall få samma tillgång till kommunikation med fiberbredband, som de som bor i tätorterna har.

Servicenavet Sillerud
Silleruds servicekontor som ligger i Silleruds gamla järnvägsstation, drivs av Servicenavet, en samordningsfunktion för service på landsbygd. Lokalen är anpassad för möten och konferenser upp till 15 personer.

Silleruds hembygdsförening har sitt verksamhetsområde i sydöstra delen av Årjängs kommun, och verkar för att bevara historien om vår bygd.

Tjolitta styrs av en stiftelse med representanter för olika föreningar i bygden, och hyres ut till offentliga tillställningar, privata fester och föreningsevenemang.

Idé och Hantverk Sillerud är en ideell, opolitisk och och ickereligiös förening som verkar för att ta tillvara kreativiteten i bygden genom att förverkliga idéer och försälja hantverk.

Silleruds Båtsällskap IDUN är knutet till Svenska Båt Unionen via Vänern Väst, Dalslandskanals Båtförbund och arbetar för båtlivet i Sillerud men framför allt i Östra Silen.

Silleruds Travklubb för dig som är intresserad av hästar och trav.

Spring väst är en motionsförening för alla åldrar. Anordnar löpning och gång på olika banor med ett unikt handicapsystem så alla kan vara med. Under vinterhalvåret anordnar man gymnastik inomhus.
 

s/s Hamfri
s/s Hamfri är en liten ångbåt av sk.kolibrityp, byggd i Askersund 1983.  Hamfri  trafikerar sjösystemen  i Årjängs Kommun i Värmland och ägs av Ångbåtssällskapet Nordmarken.

Anmäl dig till Silleruds Framtidsgrupps nyhetsbrev