Bryngelsbyn Karlsfors Vägsamfällighet BK Vsf
Föreningen förvaltar den gemensamma väghållningen för Årjäng Sillerud-Bryngelsbyn GA 1 och Årjäng Sillerud-Bryngelsbyn GA 2 och därmed förenade angelägenheter beträffande den enskilda vägen inom hemmanen Bryngelsbyn och Forsbyn i Silleruds socken.

Ordförande: Dan Wahlström