Eskedalen-Lisslerud Samfällighetsförening
Förvaltar vägen från Harnäs, via Eskedalen och Lisslerud till Signebyn i Silleruds församling, Årjäng, Värmland

Bryngelsbyn Karlsfors Vägsamfällighetsförening
Förvaltar vägen från Karlsfors via bron till Bryngelsbyn och vidare till sluteta av båtnadsområdet mot Snarkil i Silleruds församling, Årjäng, Värmland