Åsebyforsviltvårdsområde
Åsebyforsviltvårdsområde i västra Värmland på 3376 ha ingår i Järnsjöbygdens ÄSO ( älgskötselområde 10752 ha )