Bryngelsbyn Karlsfors Vsf

Årsmöte

Alla andelsägare i BK Vsf kallas till årsmöte den 32 mars 2023.
Plats: Sockenstugan

Kontakt:
Ordförande
Anna Andersson
070 - 123 4567

Styrelsen tackar för senaste arbetsdag då vi tillsammans gjorde vår gemensamma väg lite bättre och finare.