Sillebottens Byalag är en förening för att skapa trivsel i Sillebotten.